วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2550

ชีวิตที่อยู่เบื้องหลัง


มีโอกาสสนทนากับเพื่อนที่ร่วมงานเฉพาะกิจด้วยกัน บนเส้นทางของชีวิตการทำงานของเราที่ทำมาเป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า 33 ปี เราพบว่าการทำงานที่ผ่านมาเราอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานหลายๆด้าน ความสำเร็จที่เราไม่ได้พูดถึงเพราะเราไม่ต้องการโอ้อวด ไม่ต้องการทวงหาบุญคุณ เมื่อเวลาผ่านไปเราเริ่มไม่แน่ใจเพืยงการทำโดยไม่พูดไม่อาจสร้างความเข้าใจได้
เราทำงานในการให้ความรู้คนในการจัดการความรู้ ทำให้เรารู้ว่าเราต้องพูด พูดในสิ่งที่ดี สิ่งที่สร้างสรร สิ่งที่สร้างเสริม สิ่งที่เป็นความเกื้อกูล สิ่งที่เป็นความจริง ความงาม ความดี ทั้งที่ผ่านมาแล้ว ที่กำลังทำอยู่และที่จะมาถึง
เมื่อก่อนผมเข้าใจว่าเราทำ ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นเพียงพอสมใจที่จะทำแล้ว ไม่ต้องโฆษณาสาธยาย เพราะมันจะส่งผลไปตามเวลา
บัดนี้ผมเข้าใจแล้ว
บางครั้งเราหว่านเมล็ดพืชลงไปในดินแล้วเรารอความงอกงามของการหยั่งราก ระบัดใบ ผลิดอก ออกผล ตามเวลาจะต้องเป็นไป แล้วเราจะได้ผลจากการรอคอยนั้น แต่ทำไมผลนั้นไม่มาถึงเราสักที เราทำต้นเหตุต้องได้รับผลตามเหตุนั้นซิ แต่เราไม่ได้รับสักที เกิดอะไรขึ้น
บัดนี้ผมเข้าใจแล้ว
จากการสนทนากับเพื่อนผู้เกื้อกูล ผมคิดใคร่ครวญแล้วพบว่า เราหว่านเมล็ดพืชแล้วเราคิดว่าหน้าที่เราเสร็จสิ้น แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกมากมาย เช่น นกมาจิกกินเมล็ดพืชที่เราหว่านนั้น ลมพัดพาไปที่อื่น เราไม่ได้รดน้ำความชื้นในอากาศไม่เพียงพอจะทำให้งอกงาม และความร้อนทำให้แห้งตาย เป็นต้น มีเหตุการณ์มากมายที่เราไม่คาดคิด ไม่ได้ป้องกัน ไม่ได้ทำให้ครบกระบวนความ ทำให้ผลไม่ได้ตามที่คาดคิด
ผู้ที่มีความสำเร็จในการปลูกพืชย่อมรู้กระบวนความในการปลูกพืช เขาย่อมเตรียมก่อนปลูก ใส่ใจตั้งใจในการปลูก และดูแลบำรุงรักษาหลังปลูก ผลจากการกระทำที่มีสติอยู่กับกระบวนความต่างๆ อย่างเข้าใจด้วยประสบการณ์ นำมาสู่ความสำเร็จได้
บัดนี้ผมเข้าใจแล้ว
การที่เราทำเหมือนการหว่านเมล็ดพืช การที่เราพูดถึงเหมือนเรารดน้ำพรวนดินดูแลบำรุงรักษา อย่างใส่ใจด้วยความตั้งใจทำให้ดีที่สุดผลจึงเกิดขึ้นเป็นความงอกงาม และที่จริงเราไม่ได้อยู่เบื้องหลัง เราคือผู้ทำที่แท้จริง
บัดนี้ผมเข้าใจแล้ว
สิ่งที่ผ่านมาเราทำได้ดีแล้ว แต่ละขณะที่เรามีผู้นำที่ให้โอกาสเราทำ หากผู้นำเป็นผู้บำรุงรักษาหลังการปลูกท่านย่อมเป็นผู้เก็บเกี่ยวผลแห่งการปลูกนั้นไม่ใช่ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ หากผู้นำที่เกื้อกูลย่อมแบ่งผลที่เก็บเกี่ยวได้ให้กับผู้ปลูกบ้าง
ดังนั้นผมและเพื่อนไม่ใช่ผู้อยู่เบื้องหลัง เราอยู่ข้างหน้า ทำและทำ ผู้อื่นต่างหากที่อยู่เบื้องหลังหากแต่เป็นเบื้องหลังที่เก็บเกี่ยวผลได้ด้วยความอดทนและฝีมือของเขาเอง
คนเราถนัดกันคนละอย่าง บางคนทำงานด้วยชีวิตที่อยู่เบื้องหลังครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น