วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

11 ปีที่ แม่จากไป

แม่จากไป 11 ปีแล้ว
ตอนนี้ผมอายุ 66 ปี น้องชายสามคน 56, 54, 51 ปีตามลำดับ น้องสาวคนสุดท้อง 45 ปี
เราเป็นลูกแม่เดียวกัน น้องชายคนรองจากผม รับภาระดูแลน้องๆ และพี่ชาย
แม่สอนให้พี่น้องรักกัน
แม่ยังคงอยู่ในใจผมเสมอ
...
คิดถึงแม่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

คิดถึงแม่

อีกไม่กี่วันก็จะถึงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์
คนที่ไปทำงาน ต่างถิ่นต่างที่ จะเดินทางกลับภูมิลำเนา
ไปรดน้ำดำหัว ผู้เฒ่าผู้แก่ พ่อแม่
คิดถึงแม่ครับ
แม่จากไปนานแล้ว แต่แม่อยู่กับผมเสมอ
คิดถึงแม่ครับ

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ตวามสุข

ชึวิตที่ไม่ต้องการอะไรคิอชีวิตที่มีมากพอ
แล้วอะไรที่มี ก็พอเพียงสำหรับวันนั้นๆ
ทุกข์ก็เช่นกัน ทุกข์วันใดก็พอแล้วสำหรับวันนั้น

ชีวิตที่ไม่ต้องการความสุข
เพราะเข้าใจแล้วว่าความสุขคือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง
ความสงบจากทุกข์ มาจากไร้เสียง เสียงความคิดจากภายใน ใจนิ่ง จิตว่าง สงบแล้ว

ภายนอกเสียงดัง ภายในไร้คิด
ไร้ยึดโยง ไร้ยึดถือ ใจนิ่ง

สุขอื่นเสมอตวามสงบไม่มี
นัตถิ สันติ ปะระมัง สุขขัง

อย่าให้สุขขังเราไว้ด้วยความปรารถนาสุข
ด้วยจิตนอบน้อม