วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2550

ในห้องกับเวลาที่มี

เวลาที่ชีวิตอยู่คนเดียวในห้องที่คับแคบ

---ชีวิตโดดเดี่ยวด้วย-----ความดี
เหมือนนั่งในกุฎี----------พระเจ้า
สงบว่างวิถี---------------ธรรมผ่อง
กรรมเร่งวัฏฏะเร้า--------โลกย์ด้วยสุขเกษม

ความสุขมีทุกที่ ที่ไม่มีตัวเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น