วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

เวลาที่เหลืออยู่ของชีวิต

วันเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตนี้

มีอยู่อีกเท่าใด
ฉันวิตกกังวลกับอนาคต
ฉันไม่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน
อดีตของฉันก็ไม่งดงาม

ภาระของชีวิตยังคงมีอยู่
ฉันรักที่จะทำทุกขณะให้ดีที่สุด
ความตั้งใจภายในไม่สามารถทำให้
ผลที่ได้งดงามดังใจ

ผ่านเวลาไปฉันยังคงเป็นคนเดิม
แม้จะหาเครื่องมือต่างๆมาใช้เพิ่มเติม
แต่ฉันก็ยังคงความคิดเดิมๆ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้

ตุ๊ดตู่