วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การเดินทางที่ฝึกตน

19 พ.ย. 2553 เริมเดินทางอีกครั้ง เมือเหลืออีก 682 วัน ที่จะเกษียณอายุ ในเดือนนี้ มีการเดินทางมากมาย ครั้งแรก 1 พ.ย. 2553 ไปแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรหลักสูตร Dialogue ให้กับผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ นอนที่บ้านลำปาง กลับมาสำนักงานกลางวันที่ 5 พ.ย. 2553 วันรุ่งขึ้น 6 พ.ย. 2553 เดินทางไปเป็นผู้ประสานงานรับเสด็จ ที่เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลับมาวันที่ 9 พ.ย. 2553 วันที่ 11 พ.ย. 2553 เดินทางไปเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย กลับมานนทบุรีวันที่ 12 พ.ย. 2553 วันที่ 17 พ.ย. 2553 เดินทางไปเช้าเย็นกลับ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เอางานเร่งด่วนไปให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ เจ้านายโดยตรงลงนาม วันที่่ 18 พ.ย. 2553 เดินทางไปเช้าเย็นกลับ จังหวัดนครราชสีมา แวะเขื่อนลำตะคองชลภาวัฒนา เพื่อไปประชุมโครงการ อพ-สธ.ที่ มรท อีสาน และดูสถานที่จัดงานนิทรรศการ อพ-สธ. ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง งานจะมีในเดือนตุลาคม 2554 กฟผ. ที่มีงานสนองพระราชดำริจะนำนิทรรศการไปร่วมแสดง เย็นวันที่ 19 พ.ย. 2553 เดินทางกลับบ้านจังหวัดลำปาง แล้ววันที่ 21 พ.ย. 2553 จะเดินทางกลับนนทบุรีไปทำงานต่อ วันที่ 22-23 พ.ย.2553 จะเข้าร่วมงาน การจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 5
กรุงเทพ แม่เมาะ ลำปาง 620 ก.ม. ไปกลับ 1240 ก.ม. กรุงเทพ รัชชประภา สุราษฎร์ธานี 750 ก.ม. ไปกลับ 1500 ก.ม. กรุงเทพ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 450 ก.ม. ไปกลับ 900 ก.ม. จุฬาภรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น 250 ก.ม. ไปกลับ 500 ก.ม. กรุงเทพ ลำปาง 600 ก.ม. ไปกลับ 1200 ก.ม. ระยะทางทีเดินทาง ยังไม่ถึงสิ้นเดือนรวม 5340 ก.ม.
สุขภาพไม่ได้รับการพัฒนา ร่างกายไม่ได้ผ่อนพักตระหนักรู้ หลงและทำอย่างตกจมในภวังค์ ผู้คนทักทายว่าอ้วนขึ้น
มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่างในเดือนนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เรียนรู้และจดจำได้เป็นอย่างดี
เริมจาก หลักสูตร Dialogue เป็นหลักสูตรที่ไม่เคยได้อบรมหรือลองทำมาก่อน แต่อาศัยที่เคยทำหลักสูตรอื่นที่ใกล้เคียง และสกัดจากการอ่าน มีความรู้มือสอง ทดลองให้เป็นมือหนึ่ง พบว่าในบางครั้งต้องอาศัยความเห็นของผู้มีประสบการณ์ช่วยชี้แนะจึงจะได้ผล และต้องมีเวทีเล่นบ่อยๆ จึงจะชำนาญ
การรับเสด็จที่รัชชประภา เรียนรู้ว่าคนอย่างไรก็ไม่เปลี่ยน คนที่ยึดถือกรอบ กฏ ปิด พัฒนายาก แม้เรียนมามากก็ใช้งานได้น้อยเพราะปรับไม่เป็น ติดกรอบ กฏ
การสอบสวนที่อุบลรัตน์และจุฬาภรณ์ เรียนรู้สองประการ เพื่อนเก่ายังเหมือนเดิม ระยะห่างอย่างไรก็อย่างนั้น และคนทุจริตผลการกระทำคือออกสถานเดียว
การขึ้นเงินเดือนประจำปี บางครั้งก็อยู่กับโชคชะตา ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และความผิดพลาดอาจเกิดได้หากข้อมูลไม่ครบถ้วน
ระหว่างวันที่่ 16-17 พ.ย. 2553 ได้สนทนากับหนูแตนเกี่ยวกับหนูปอม ทราบว่า "บางครั้งคนเราพยายามเท่าไร ให้มากเท่าไร หากภาครับไม่เปิดในคลื่นเดียวกัน ความพยายามก็ไร้ผล" ชีวิตคนเป็นไปตามความคิดของตนเอง ไม่เปลี่ยนความคิดยากที่จะเปลี่ยนชีวิต ความคิดจะเปลี่ยนจากคำถามที่ตนเองตั้งโจทย์ให้กับชีวิตตนเอง คำถามที่ตัดสินสิ่งที่ปรากฏหรือคำถามที่เรียนรู้สิ่งที่ปรากฎ
เมื่ออยู่ที่บ้านเรียนรู้ว่าความโกรธนำมาซึ่งความผิดพลาด ความผิดพลาดนำมาซึ่งความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์นำมาซึ่งความเข้าใจ
เมื่อต้องจากลูกและเมีย เห็นความรู้สึกของลูกแล้วสะทกสะท้อนมาก น้ำตาลูกชายไม่ไหลแต่คลอ ไม่อยากมองพ่อแต่พ่อสัมผัสได้ จากเป็นดีกว่าจากตายครับลูกชาย เธอต้องเรียนรู้และเข้าใจ พ่อและแม่ก็จะเรียนรู้และเข้าใจเช่นกัน
ในท่ามกลางเคราะห์ก็มีโชค เป็นการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง ปัจจัยหลายประการนอกเหนือการหยั่งรู้ของมนุษย์ ไม่ต้องคาดเดา เพียงแต่สัมผัสได้ก็เพียงพอแล้ว