วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

วันครู 16 มกราคม 2557

วันไหว้ครู ม.ศ. 5 ห้อง ข. โรงเรียนโยธินบูรณะ คุณครูพรทิพย์ หวังชนะ ครูประจำชั้น (พ.ศ. 2511)

สำรวมจิต ตั้งใจ น้อมกายยอบ
ระลึกรอบ รวมหนึ่ง ระลึกรู้
พระคุณที่ สอนสั่ง กตัญญู
บูชาครู ผู้ให้ ด้วยเมตตา

ครูสอนให้ ได้รัก และได้รู้
ครูสอนอยู่ บนทาง แสวงหา
ครูสอนสั่ง สร้างศิษย์ เสมอมา
ครูสอนว่า ให้สร้าง ประโยชน์ตน

เมื่อสร้างตน จนหนัก เป็นหลักฐาน
ให้กอบการ ประโยชน์ท่าน จนเป็นผล
แล้วสร้างสุข สรรค์ประโยชน์ แก่ปวงชน
ให้เป็นคน เต็มคน บนโลกย์งาม

เมื่อผิดพลาด พลั้งไป อภัยให้
ครูสอนใหม่ ให้คิด ตั้งคำถาม
ช่วยชี้แนะ นำทาง พยายาม
จึงมีความ รู้ด้วย พระคุณครู

ครูเปิดโลก มืดมิด ศิษย์เห็นแสง
ศิษย์ร้อนแรง ครูดึง ให้เย็นอยู่
ยามวุ่นวาย สงบ ให้ศิษย์ดู
ให้ความรัก ความรู้ ครูยิ่งใหญ่

ได้เลี้ยงชีพ เลี้ยงชนม์ จนเกษียณ
ได้พากเพียร สร้างโลก อันสดใส
ให้ความรัก ความรู้ กระจายไป
ให้สายใย ยึดโยง อยู่นิรันดร์

ในยามนี้ จิตมั่น กลั่นความจริง
ขอครูสบ สิ่งดี งามสุขสันต์
พระคุณครู มีคุณ เอนกอนันต์
พระคุณครู สร้างสรรค์ โลกงามเอย

ด้วยจิตนอบน้อม
ทิพย์ พัชน์ศรี
16 มกราคม 2557

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ฟังอีกเพลงนะครับ
เนื้อเพลง: วิชาแพะ
ศิลปิน: คาราบาว
อัลบั้ม: วิชาแพะ

คุณๆ ครับ ผมมีเรื่องราว มาเล่าบอก
ก็เพื่อตอกย้ำ ความเป็นไปในสังคมบ้านเรา
เท่าที่ดูมา การศึกษานั้นขาดไปวิชาหนึ่ง
จึงเอามาเป็นเพลง บรรเลงบอกไว้

(สร้อย) วิชาแพะ วิชาแพะ
วิชาแพะ วิชาแพะ

เป็นวิชาที่ดูเหมาะสมกับสังคมไทย
เป็นวิชาที่ดูสอดคล้องกับคนรุ่นใหม่
เป็นวิชาที่มาสร้างเสริมชีวิตไทยๆ
เรียนไว้ เรียนไว้ วิชาแพะ

คุณๆ ครับ เรื่องราวที่ผมได้เล่าผ่าน
เป็นประสบการณ์ ที่พานพบมากมายในสังคม
อันหลักวิชา ปรารถนาให้คนได้เล่นเป็นคน
บางคราว บางทีอับจน คนเล่นเป็นแพะ

(สร้อย) วิชาแพะ วิชาแพะ
วิชาแพะ วิชาแพะ

เรียนวิชาอื่นสร้างสรรปัญญา
ออกมาทำมาหากิน
แต่เรียนวิชาแพะ
นั้นฝึกความอดทน อดกลั้น
ประชาชนชาวไทย
รับทราบไว้วิชาแพะรับบาป
จึงกราบเรียนมาเพื่อความเข้าใจ
เผื่อใครจะสนใจเล่าเรียนวิชาแพะ

(สร้อย) วิชาแพะ วิชาแพะ
วิชาแพะ วิชาแพ
วิชาแพะ

ฟังเพลงกันนะครับ
เนื้อเพลง: นายกอ
ศิลปิน: คาราบาว
อัลบั้ม: วิชาแพะ

(สวด) นายกอ…นายกอ…(นายกอ…)
คุณจะเป็นใครก็ได้ ขอให้ประชาชนไทย
ได้เป็นคนเลือกนายกอ

(สวด) นายกอ…นายกอ…(นายกอ…)
คุณจะเป็นใครก็ได้ ขอให้ประชาชนไทย
ได้เป็นคนเลือกนายกอ

(สวด) นายกอ…นายกอ…(นายกอ…)
คุณจะเป็นใครก็ได้ ขอให้ประชาชนไทย
ได้เป็นคนเลือกนายกอ

(สวด) นายกอ…นายกอ…(นายกอ…)
คุณจะเป็นใครก็ได้ ขอให้ประชาชนไทย
ได้เป็นคนเลือกนายกอ

(สวด) นายกอ…นายกอ…(นายกอ…)
คุณจะเป็นใครก็ได้ ขอให้ประชาชนไทย
ได้เป็นคนเลือกนายกอ

(สวด) นายกอ…นายกอ…(นายกอ…)
คุณจะเป็นใครก็ได้ ขอให้ประชาชนไทย
ได้เป็นคนเลือกนายกอ

ทางเขามีให้เดิน ทำไมจึงไม่เดิน
มันไม่เพลิดไม่เพลิน เดินไม่เป็นหรือไร
ใจลองไตร่ลองตรอง ว่าควรไม่ควรเช่นใด
นี่น่ะแผ่นดินไทย ไม่ใช่แผ่นโรตี

มีผู้คนมากมาย เด็กหญิงชายอดอยาก
ชีวิตความทุกข์ยาก มันฝากกับฝีมือใคร
ใครว่าสูงยิ่งหนาว ยิ่งสูงควรยิ่งตั้งใจ
นายกอไต่กระได อย่านำไปนรกโลกันต์

นายกอ นายต้องมาจากเลือกตั้ง
ไม่ได้มาด้วยกำลัง และไม่ได้มาด้วยเงินทอง
นายกอ นายควรเดินตามครรลอง
ให้ประชาชนทั้งผอง ได้เป็นคนเลือกนายกอ

นายกอ นายกอ นายกอ
คุณจะเป็นใครก็ได้ ขอให้ประชาชนไทย
ได้เป็นคนเลือกนายกอ นายกอ นายกอ
คุณจะเป็นใครก็ได้ ขอให้ประชาชนไทย
ได้เป็นคนเลือกนายกอ

เป็นพระเอกเล่นเป็นพระเอก
ตีบทแตกก็โด่งดังไป
เป็นพระเอกเล่นเป็นพระเอก
บทไม่แตกก็ตกงาน
เป็นนายกอ เล่นปีนกระได
เป็นนายกอ เล่นปีนกระได
อาจนำไปนรกสวรรค์

นายกอ นายกอ นายกอ
คุณจะเป็นใครก็ได้ ขอให้ประชาชนไทย
ได้เป็นคนเลือกนายกอ นายกอ นายกอ
คุณจะเป็นใครก็ได้ ขอให้ประชาชนไทย
ได้เป็นคนเลือกนายกอ

นายกอ นายกอ นายกอ
คุณจะเป็นใครก็ได้ ขอให้ประชาชนไทย
ได้เป็นคนเลือกนายกอ นายกอ นายกอ
คุณจะเป็นใครก็ได้ ขอให้ประชาชนไทย
ได้เป็นคนเลือกนายกอ

นายกอ นายกอ นายกอ
นายกอมาจากเลือกตั้งหรือเปล่า
ให้ประชาชนอย่างเราๆ ได้เป็นคนเลือกนายกอ

เป็นพระเอกเล่นเป็นพระเอก
ตีบทแตกก็โด่งดังไป
เป็นพระเอกเล่นเป็นพระเอก
บทไม่แตกก็ตกงาน
เป็นนายกอ เล่นปีนกระได
เป็นนายกอ เล่นปีนกระได
อาจนำไปนรกสวรรค์

ทางเขามีให้เดิน คงต้องก้มหน้าเดิน
มันจะขาดจะเกิน ควรต้องเดินต่อไป
ใครว่าสูงยิ่งหนาว ยิ่งสูงยิ่งควรตั้งใจ
นายกอ ไต่กระได จงนำไปสู่สรวงสวรรค์

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

เชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์มนุษย์ดำรงอยู่ด้วยจิตนอบน้อมต่อมนุษย์บนความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ต่อความเป็นมนุษย์
ความเป็นมนุษย์ที่เคารพต่อ ชีวิต ทรัพย์สิน ของรัก ความจริง และความไม่ประมาท
ความเป็นมนุษย์ที่กระทำต่อสิ่งต่างๆ ข้างต้นบนเจตนาละเว้นไม่เบียดเบียนต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของรัก ความจริง และความไม่ประมาท 
ดังนั้นมนุษย์จึง
นอบน้อมต่อชีวิตด้วยการ รัก เกื้อกูล ไม่ทำร้าย ทำลาย ข่มขู่คุกคาม ทำให้ชีวิตมนุษย์ด้วยกันเกิดความรักไม่ใช่ความกลัว

นอบน้อมต่อทรัพย์สินด้วยการ ทนุถนอม ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตน ไม่ปล้้นสดมภ์ ไม่แย่งชิง ไม่พราก ไม่ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อให้ได้มา ทำให้เพื่อนมนุษย์เป็นไปด้วยการให้ไม่ใช่อยากได้

นอบน้อมต่อของรักด้วยการ รักษาของรักของตนให้มั่นคง ไม่นำของรักของมนุษย์ด้วยกันมาเป็นของตน ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยกันเกิดความสมัครสมานสามัคคีไม่ใช่เกลียดชังอาฆาตพยาบาท

นอบน้อมต่อความจริงด้วยการ นำความจริงมาสู่ตน สังคมและประชุมชน ไม่นำความเท็จมาขยาย ทำให้ความคิดของมนุษย์พัฒนาไปสู่ปัญญาไม่ใช่ตกอยู่ในบ่วงและวังวนของความงมงาย

นอบน้อมต่อความไม่ประมาทด้วยการ ระลึกถึงสิ่งที่ทำว่าจะส่งผลต่อผู้กระทำ ไม่ละเลยว่าการกระทำจะไม่ให้ผล ทำให้สังคมมนุษย์ใส่ใจระมัดระวังในสิ่งที่ทำไม่ใช่ทำอย่างไรก็ได้ไม่ต้องรับผลของการทำนั้น
มนุษย์ที่นอบน้อมเช่นนี้ ย่อมเว้นจากการทำสิ่งที่เป็นโทษต่อตน ต่อผู้อื่นและต่อสังคม กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตน ต่อผู้อื่นและต่อสังคม ในการดั่งนั้นเขาจึงมีจิตที่ผ่องใส 

ปราศจากการกล่าวร้ายและการทำร้าย 
ด้วยการเคารพในมนุษย์ ปรารถนาของเขามีเพียงการประมาณในการรับประทานอาหารเพื่อดำรงอยู่ มีที่พักผ่อนนั่งนอนอย่างสงัด และดำรงอยู่ด้วยความนอบน้อมต่อมนุษย์

ขอความสงบจงมีในสังคมนี้
ด้วยจิตนอบน้อม
ทิพย์ พัชน์ศรี

วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

สวัสดีปีใหม่ 2557

พระประธาน ในโบสถ์เก่า วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง


สวัสดี ปีใหม่ สดใสยิ่ง
ด้วยความจริง ดีงาม ตามวิถี
ใจสงบ จากคิด ประดามี
เงียบทุกที ที่ได้ รู้สึกตน

จึงก้าวห่าง กรอบกรรม ที่กำหนด
แล้วเปลื้องปลด พันธนา พาใจพ้น
ไร้วิถี ยึดมั่น ทั้งล่างบน
ไร้สิ่งดล ดึงดัน อันรัดรึง

อยู่ตื่นรู้ เรื่องราว ด้วยจิตเงียบ
อยู่ราบเรียบ ไร้เรื่อง ให้คิดถึง
อยู่กับโลกย์ รู้รัก รวมเป็นหนึ่ง
อยู่พิงพึ่ง พากเพียร ธรรมดา

อันพลัง ใดใด จากใจนิ่ง
สร้างทุกสิ่ง สร้างโลกย์ เรื่องหรรษา
สร้างสรรค์รัก อภัย และเมตตา
อดทนพา เพื่อนทุกข์ ให้พ้นภัย

แล้วความงาม ดีจริง สิ่งส่งผล
คนฟังคน เห็นคน น่าพิศมัย
มีสังคม น่ารัก แบบไทยไทย
มีหัวใจ เชื่อมกัน ทุกวันเอย

ด้วยจิตนอบน้อม
ทิพย์ พัชน์ศรี
๑ มกราคม ๒๕๕๗