วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ฟังอีกเพลงนะครับ
เนื้อเพลง: วิชาแพะ
ศิลปิน: คาราบาว
อัลบั้ม: วิชาแพะ

คุณๆ ครับ ผมมีเรื่องราว มาเล่าบอก
ก็เพื่อตอกย้ำ ความเป็นไปในสังคมบ้านเรา
เท่าที่ดูมา การศึกษานั้นขาดไปวิชาหนึ่ง
จึงเอามาเป็นเพลง บรรเลงบอกไว้

(สร้อย) วิชาแพะ วิชาแพะ
วิชาแพะ วิชาแพะ

เป็นวิชาที่ดูเหมาะสมกับสังคมไทย
เป็นวิชาที่ดูสอดคล้องกับคนรุ่นใหม่
เป็นวิชาที่มาสร้างเสริมชีวิตไทยๆ
เรียนไว้ เรียนไว้ วิชาแพะ

คุณๆ ครับ เรื่องราวที่ผมได้เล่าผ่าน
เป็นประสบการณ์ ที่พานพบมากมายในสังคม
อันหลักวิชา ปรารถนาให้คนได้เล่นเป็นคน
บางคราว บางทีอับจน คนเล่นเป็นแพะ

(สร้อย) วิชาแพะ วิชาแพะ
วิชาแพะ วิชาแพะ

เรียนวิชาอื่นสร้างสรรปัญญา
ออกมาทำมาหากิน
แต่เรียนวิชาแพะ
นั้นฝึกความอดทน อดกลั้น
ประชาชนชาวไทย
รับทราบไว้วิชาแพะรับบาป
จึงกราบเรียนมาเพื่อความเข้าใจ
เผื่อใครจะสนใจเล่าเรียนวิชาแพะ

(สร้อย) วิชาแพะ วิชาแพะ
วิชาแพะ วิชาแพ
วิชาแพะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น