วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

วันครู 16 มกราคม 2557

วันไหว้ครู ม.ศ. 5 ห้อง ข. โรงเรียนโยธินบูรณะ คุณครูพรทิพย์ หวังชนะ ครูประจำชั้น (พ.ศ. 2511)

สำรวมจิต ตั้งใจ น้อมกายยอบ
ระลึกรอบ รวมหนึ่ง ระลึกรู้
พระคุณที่ สอนสั่ง กตัญญู
บูชาครู ผู้ให้ ด้วยเมตตา

ครูสอนให้ ได้รัก และได้รู้
ครูสอนอยู่ บนทาง แสวงหา
ครูสอนสั่ง สร้างศิษย์ เสมอมา
ครูสอนว่า ให้สร้าง ประโยชน์ตน

เมื่อสร้างตน จนหนัก เป็นหลักฐาน
ให้กอบการ ประโยชน์ท่าน จนเป็นผล
แล้วสร้างสุข สรรค์ประโยชน์ แก่ปวงชน
ให้เป็นคน เต็มคน บนโลกย์งาม

เมื่อผิดพลาด พลั้งไป อภัยให้
ครูสอนใหม่ ให้คิด ตั้งคำถาม
ช่วยชี้แนะ นำทาง พยายาม
จึงมีความ รู้ด้วย พระคุณครู

ครูเปิดโลก มืดมิด ศิษย์เห็นแสง
ศิษย์ร้อนแรง ครูดึง ให้เย็นอยู่
ยามวุ่นวาย สงบ ให้ศิษย์ดู
ให้ความรัก ความรู้ ครูยิ่งใหญ่

ได้เลี้ยงชีพ เลี้ยงชนม์ จนเกษียณ
ได้พากเพียร สร้างโลก อันสดใส
ให้ความรัก ความรู้ กระจายไป
ให้สายใย ยึดโยง อยู่นิรันดร์

ในยามนี้ จิตมั่น กลั่นความจริง
ขอครูสบ สิ่งดี งามสุขสันต์
พระคุณครู มีคุณ เอนกอนันต์
พระคุณครู สร้างสรรค์ โลกงามเอย

ด้วยจิตนอบน้อม
ทิพย์ พัชน์ศรี
16 มกราคม 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น