วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555

จักรวาลกว้างใหญ่


จักรวาลกว้างใหญ่ไพศาล ดำรงอยู่ด้วยการเคลื่อนไป จักรวาลอายุยืนยาวกว่าอายุของเราผู้มาเยือน เรามาเพียงเพื่อผ่านไป มิได้มีความยิ่งใหญ่ใดใด
จักรวาลที่กว้างใหญ่ เราไม่รับรู้ไม่สำนึกความยิ่งใหญ่ของจักรวาล
เราเห็นเพียงแผ่นดินที่เราดำรงอยู่ เราเบียดเบียนแผ่นดินที่เราสัมผัส เราดำรงอยู่อย่างไม่เข้าใจและเบียดเบียน เราไม่สำนึกในสรรพสิ่งที่มอบทุกอย่างให้กับเรา เราทะนงตน หยิ่งยะโส โอหังบังอาจ ไร้ความนอบน้อม
สำนึกในความเล็กได้ถูกบอกเล่าผ่านผู้รู้มากมาย ผ่านศาสดา ผ่านปรากฎการณ์ วัตรปฏิบัติเพื่อให้เราเล็กลง ผู้รู้และศาสดาทั้งหลายพาเราปฏิบัติ
เราไม่ปฏิบัติแต่เรียกร้องหาความรุ่มรวย โดยไม่ได้สำเนียกว่าเรารุ่มรวยได้โดยไม่ต้องเรียกร้อง
มนุษย์ยังคงเสื่อมทรามลง กิเลส ตัณหา ราคะ โทสะ นำพาไป
ขณะเดียวกันสมดุล ทำให้มนุษย์ยังคงพัฒนาเจริญไป ศีล สมาธิ ปัญญา นำพาไป
จักรวาลดำรงอยู่ เราผ่านไป

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

อยู่กับปีศาจตัวเดิม

จากหนังสือมติชนสุดสัปดาห์

การมาถึงของความรัก

ผมและภรรยาพูดกันถึงความเป็นครอบครัวเดียวกัน เราจะไม่ทิ้งกัน คือความหมายของครอบครัว
ในยามลำบากผมอยู่คนเดียวในห้องเช่าที่นนทบุรีหลังที่ทำงาน เดียวดายว้าวุ่นว้าเหว่ แต่ไม่เหงา โหวงเหวงในความรู้สึก มองไปรอบข้างแล้วนำภาพเก่าๆ ของครอบครัวมาดู


วันนี้แม้อยู่ไกลยังสัมผัสได้ถึง ความรัก ที่มีอยู่ มีความห่วงใยเป็นฐานแห่งความสัมพันธ์
อีก 250 วันฉันจะกลับไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้ง
ระลึกถึงด้วยความนอบน้อมต่อชะตากรรม