วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556

ฟังเพลงพาเพลิน

ผมมีปกติฟังเพลงบรรเลงเพราะไม่อยากคิดมาก
และเพลงที่่ชอบฟังเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และบางครั้งเพื่อให้เกิดปัญญาในการขีดเขียนบางประการ
พบเพลงไพเราะที่ชื่นชอบก็ขอเก็มมาไว้ฟัง
ขอบคุณเจ้าของจาก Youtube ไว้ด้วย
เลือกฟังเอานะครับ

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

ทะลวงวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ

ผมอ่าน ซับบาลา เมื่อปีประมาณ 2534 อ่านมหาบูรพาสูรย์ เมื่อปีประมาณ 2554
อ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจ สิ่งที่อ่านเกี่ยวพันกับ ทะลวงวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ จากผู้เขียนคนเดียวกัน แต่ผู้แปลคนละคนกัน 
มันเกี่ยวพันกับ จิตตปัญญาศึกษา ซึ่งผมสนใจจิตตปัญญาศึกษามานานแล้วตามความหมายในภาษาไทย ที่ผู้รู้หลายท่านได้เสนอ แต่ในครั้งหนึ่งที่ได้ฟัง จิตวิญญาณการแสวงหากับการคศึกษาเพื่อเสรีภาพ จากคุุณวิจักข์ พานิช ผมเข้าใจความหมายที่เขื่อมโยงกับประสบการณ์ของผมไปตามที่รับรู้


มีมากมายที่ผมไม่รู้และไม่เคยได้ฟัง
ผมได้อ่านข้อเขียนของคุณวิจักข์ และเรื่องที่คุณวิจักข์ แปลมาหลายเรื่อง จึงสืบค้นจนพบว่า เรื่อง ทะลวงวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ คุณวิจักข์ เป็นผู้แปลอีก อยากอ่านแต่ไม่อยากลงทุน ต้องใช้ปัญญาอย่างยิ่ง ระหว่างที่รอผลก็เชิญชม การสนทนาถึงเรื่องเหล่านี้ก่อน


https://www.youtube.com/watch?v=xEkgg75QHV8&list=PLE85AE0D783C701B0

มีความเห็นประการใดโปรดแลกเปลี่ยนนะครับ