วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

ทะลวงวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ

ผมอ่าน ซับบาลา เมื่อปีประมาณ 2534 อ่านมหาบูรพาสูรย์ เมื่อปีประมาณ 2554
อ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจ สิ่งที่อ่านเกี่ยวพันกับ ทะลวงวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ จากผู้เขียนคนเดียวกัน แต่ผู้แปลคนละคนกัน 
มันเกี่ยวพันกับ จิตตปัญญาศึกษา ซึ่งผมสนใจจิตตปัญญาศึกษามานานแล้วตามความหมายในภาษาไทย ที่ผู้รู้หลายท่านได้เสนอ แต่ในครั้งหนึ่งที่ได้ฟัง จิตวิญญาณการแสวงหากับการคศึกษาเพื่อเสรีภาพ จากคุุณวิจักข์ พานิช ผมเข้าใจความหมายที่เขื่อมโยงกับประสบการณ์ของผมไปตามที่รับรู้


มีมากมายที่ผมไม่รู้และไม่เคยได้ฟัง
ผมได้อ่านข้อเขียนของคุณวิจักข์ และเรื่องที่คุณวิจักข์ แปลมาหลายเรื่อง จึงสืบค้นจนพบว่า เรื่อง ทะลวงวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ คุณวิจักข์ เป็นผู้แปลอีก อยากอ่านแต่ไม่อยากลงทุน ต้องใช้ปัญญาอย่างยิ่ง ระหว่างที่รอผลก็เชิญชม การสนทนาถึงเรื่องเหล่านี้ก่อน


https://www.youtube.com/watch?v=xEkgg75QHV8&list=PLE85AE0D783C701B0

มีความเห็นประการใดโปรดแลกเปลี่ยนนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น