วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556

ฟังเพลงพาเพลิน

ผมมีปกติฟังเพลงบรรเลงเพราะไม่อยากคิดมาก
และเพลงที่่ชอบฟังเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และบางครั้งเพื่อให้เกิดปัญญาในการขีดเขียนบางประการ
พบเพลงไพเราะที่ชื่นชอบก็ขอเก็มมาไว้ฟัง
ขอบคุณเจ้าของจาก Youtube ไว้ด้วย
เลือกฟังเอานะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น