วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

งานแสนสุข

ในชีวิตคนที่ทำงานรับจ้างเขานั้น เรามีสังคมใหม่รอบตัวเราคือสังคมการทำงาน เป็นสังคมที่เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปตามกระแสอย่างไม่ขัดขืน คนที่หยัดยืนได้ หากไม่ตามกระแส ก็ทวนสวนกระแส ทั้งสองด้านล้วนต้องการกำลังในการใช้ชีวิตการทำงานทั้งนั้น

การทำงานให้เป็นสุขได้นั้นเราต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในตัวเรา การที่จะมีความสุขนั้นอยู่ที่ใจของเราเป็นสำคัญ ดังนั้นหากเราจัดใจของเราได้ดีแล้ว ความสุขจึงเป็นผลที่พึงหวังได้อย่างแท้จริง
ดังนั้นหากเรา “ เห็นโลกตามจริง ทุกสิ่งธรรมดา งานพาชีวิต มุ่งมิตรมากมาย หลากหลายวิจารณ์ ” ความสุขจึงหวังได้

เราควร “ เห็นโลกตามจริง ” เห็นตามที่โลกเป็นอยู่ ไม่ใช่เห็นโลกตามที่ เราอยากให้เป็น
และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ล้วนเป็นธรรมดา ” ทุกสิ่งธรรมดา ” ตามธรรมชาติของมัน เป็นอยู่อย่างนั้นเอง
หากเรามัวแต่กังวล ขวนขวายหาเหตุผลกับทุกสิ่ง แล้ววิตกกับสิ่งภายนอกเหล่านั้นจนลืมว่า ” งานพาชีวิต ” เราให้เป็นไป เราจะละเลยงานที่จะต้องทำและชีวิตของเราจะเป็นไปอย่างลำบาก
ในการทำงานนั้นเราไม่สามารถอยู่เพียงลำพังได้เราจึงควร ” มุ่งมิตรมากมาย ” เพราะมิตรจะอยู่รอบตัวเราไปตลอดเวลาของการมีชีวิตอยู่
และแน่นอนเมื่ออยู่กันเป็นจำนวนมาก สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือ ” หลากหลายวิจารณ์ ” คนมักพูดถึงกันทั้งแง่ดี และแง่ร้าย จะเอาอะไรกับคำพูดคน หากเราไม่รับเข้ามาไว้ในใจ ติดใจ
สรรเสริญรู้แล้วไม่เหลิงลอย
นินทารู้แล้วไม่ถอยจม
เราย่อมล่วงพ้นความวิตกกังวล และมีความสุขได้

เห็นโลกตามจริง ทุกสิ่งธรรมดา งานพาชีวิต มุ่งมิตรมากมาย หลากหลายวิจารณ์