วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2550

ชีวิตที่เปลี่ยนไป

ช่วงนี้ต้องเดินทางไปอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกสัปดาห์ เพราะภรรยาและลูกไปอยู่ที่บ้านแม่ยาย

เห็นอำเภอปายมาตั้งแต่ปี 2537 ปายแต่เดิมบรรยากาศเงียบสงบเปี่ยมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามากดึงดูดผู้เดินทางให้ใฝ่ฝันหา อากาศดีมากในความเย็น มีบ่อน้ำร้อน มีน้ำตก ภาพยนต์หลายเรื่องที่ไปถ่ายทำที่ปาย
ในอดีตมีบ้านพักตากอากาศของผู้นำในยุคก่อนๆ ริมน้ำปาย มีสนามบินที่ปัจจุบันนี้ยังใช้งานได้
ปี 2549 ปายถูกธรรมชาติลงโทษ น้ำท่วมปายเกือบทั้งเมืองปาย ความรุนแรงคราวนั้นยังมีร่องรอยให้เห็นถึงปัจจุบัน คอสะพานบางแห่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จ
ปายแต่เดิมเงียบ หลังสามทุ่มไม่มีร้านเปิดขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ ... มีโรงแรมปาย มีบ้านพักไม่กี่หลัง
คนปายไม่นิยมอยู่ริมน้ำปาย เพราะมีน้ำท่วม ที่ดินไม่มีราคา มีแต่คนทุกข์ (คนจน) ที่อยู่เท่านั้น
ปัจจุบันแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง ที่ดินริมน้ำมีราคาแพง ใช้สร้างที่พัก เพื่อรับนักท่องเที่ยว มีรถตู้วิ่งระหว่างปายอย่างน้อย2สาย นอกเหนือจากรถประจำทาง ปายที่หลับหัวค่ำเดี๋ยวนี้ไม่หลับแล้ว ตื่นอยู่ 24 ชั่วโมง มีเซเว่นอีเลเว่น 2 แห่ง ร้านอาหารมากมาย การค้าขายคึกคัก ผู้คนเดินและเดินตลอดเวลา ไม่เงียบสงบอย่างเดิม

มีคนบอกว่าปายกำลังก้าวไปเป็นภูเก็ตอีกแห่งหนึ่ง ความเป็นปายกำลังถูกเปลี่ยนแปลง (เช่นนั้นหรือ)


(ภาพปายบนถนนสายกลางที่ผ่านหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอปาย)

ปายอยู่ในหนังสือนำเที่ยวของต่างประเทศมานานแล้ว เป็นที่รู้กันในหมู่นักแสวงหาธรรมชาติที่ต้องการสัมผัสความบริสุทธิ์
ปัจจุบันปายยังเป็นที่เล่าขานต่อไป นักท่องเที่ยวบางคนมาแล้วมาอีก และนำเพื่อนมาด้วย ปายที่ฝันใฝ่ของนักเดินทาง มีนักเดินทางหลากหลายมากมายอยู่ในปายที่เปลี่ยนไป(ภาพรถขายเครื่องดื่มบนถนนคนเดินใกล้กับวัดป่าขาม
รับรองได้ว่าไม่ใช่ผลิตผลของอำเภอปาย)

(ภาพของที่วางขายริมทางเดินซึ่งไม่แตกต่างจากที่อื่นๆ
คือเป็นของที่ระลึกที่ไม่ได้ทำในพื้นที่ไม่ใช่ของอำเภอปาย)


หากแต่ความหมายในใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปายยังไม่เปลี่ยนไป
คนปายย้ายออกไปนอกเมือง ขณะที่คนเมืองอื่นมาค้าขายที่ปาย
คนที่อื่นชื่นชมกับปายในมิติใด คนปายขมขื่นกับปายในมิติใด
วัฒนธรรมที่เป็นทุนของปายอยู่ที่ใด
วัฒนธรรมนั้นรับใช้คนปาย หรือคนปายรับใช้วัฒนธรรมนั้น
วัฒนธรรมนั้นคนที่อื่นได้ใช้เพียงใด หรือวัฒนธรรมนั้นใช้คนที่อื่นด้วย

(ภาพของที่วางขายริมถนนคนเดินของปาย)

ไม่มีใครค้นหาเพราะไม่สำคัญกับชีวิตเช่นนั้นหรือ การเดินทางคราวนี้ยังไม่สิ้นสุดเพราะต้องไปที่ปายอีกหลายครั้งในรอบปีนี้

(ผมชอบรูปช้างที่เป็นส่วนหนึ่งของที่ใส่ของติดผนัง)


ไปบนเส้นทางที่กำลังอยู่ระหว่างซ่อม ซ่อมโดยไม่มีความปลอดภัย ดังนั้นใครจะไปปายช่วงนี้ควรระมัดระวังในการเดินทางอย่างยิ่ง หากขับรถไปเองต้องระมัดระวังตัวเอง

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสติ สมาธิ และความเกื้อกูลกันในเส้นทางที่ไม่ปกติ

ขอความสวัสดีจงมีแด่ผู้ชอบเดินทางหรือต้องเดินทางทุกคนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น