วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551

งานแสนสุข : ความเพริดเพลินในการทำงาน

ทุกวันนี้เมื่อมองไปรอบข้างเห็นสีหน้าผู้ร่วมงานดูไม่มีความสุขกับการทำงานเท่าใดนัก มีร่องรอยความทุกข์อยู่ในใบหน้า ความกังวลความเครียดปรากฏแทนความสดใส ความยิ้มแย้มแจ่มใสหายไปจากใบหน้า โลกทั้งโลกจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ระทม

ทำไมคนเราจึงไม่มีความสุขกับการทำงาน ทั้งที่การงานเป็นเรื่องแสนสุข

น้องคนหนึ่งบอกว่า “พี่รู้ไหม ทุกวันนี้หนูไม่อยากมาทำงานเลย ไม่รู้อะไรวันๆมีแต่เรื่อง เดี๋ยวเรื่องคนโน้นจะเอาอย่างนั้น เรื่องคนนั้นจะเอาอย่างนี้ นายหนูก็ไม่สนใจว่าหนูจะเป็นอย่างไร อยากสั่ง สั่ง สั่ง เปลี่ยนได้ทุกนาที หนูละกลุ้มใจจริงๆ”

น้องอีกคนหนึ่งบอกว่า “พี่หนูสนุกกับงานของหนูนะ แต่ทำไมนายหนูสั่งงานอย่างนี้ หนูละไม่เข้าใจเลยว่า เขามาเป็นนายได้อย่างไร ไม่รู้เรื่องงานของหนูเลย หนูละเบื่อ”

สิ่งที่ปรากฏนั้นคือการไม่สบายใจ ความเป็นจริงในงานไม่เป็นไปตามที่ใจของผู้ทำงานคิดและคาดหวังไว้ การทำงานจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ ตีบตันทางอารมณ์ และคับแคบทางความคิด ผลของงานจึงลดด้อยคุณภาพไปด้วย

หากทุกคนทำงานอย่างไม่มีความสุข ผลงานของหน่วยงานนั้นโดยรวมย่อมลดด้อยคุณภาพไปด้วย
นอกจากสภาพแวดล้อมของการทำงานแล้ว การปรับเปลี่ยนองค์กรจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งก็สร้างแรงกดดันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้ เช่น การที่ กฟผ. เปลี่ยนจาก รัฐวิสาหกิจ เป็น องค์กรธุรกิจ เป็นต้น ความต้องเปลี่ยนแปลงทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่แน่ใจในสถานภาพของตนเอง ความมั่นคงในใจย่อมลดน้อยลงเป็นธรรมดา

เมื่อต้องทำงานแม้จะเป็นงานที่ไม่ชอบ แม้เป็นงานที่ไม่ถนัด แม้เป็นงานที่ไม่ต้องการจะทำ แม้ต้องอยู่ท่ามกลางความกดดันหลายด้าน ทำอย่างไรจึงจะทำงานนั้นๆ ได้อย่างมีความสุข

ส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องพยายามจัดสภาพแวดล้อมทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ให้เหมาะสมกับการทำงานของผู้ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ เครื่องอำนวยความสะดวก อีกส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติที่จะพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการทำงานของตนเอง

ไม่มีสูตรสำเร็จใดจะบอกได้ว่า การพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการทำงานของแต่ละบุคคลจะใช้วิธี หรือเครื่องมือใดทำให้ประสพผลสำเร็จได้และเหมาะสมที่สุด

ความเพลิดเพลินในการทำงาน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขในการทำงานได้ การทำอะไรอย่างมีความสุข บนสติ มีความเชื่อมั่นรักและศรัทธาในสิ่งที่ต้องทำ และได้ทำด้วยปัญญา อย่างมีความเพียรพยายามทำให้เราประสพผลสำเร็จในการทำงานได้อย่างดียิ่ง

ความเพลิดเพลินในการทำงาน เป็นสิ่งที่ช่วยให้งานยากๆ งานที่น่าเบื่อ งานที่ไม่ต้องการทำ งานที่อยู่ท่ามกลางความกดดัน งานเหล่านั้นจะสำเร็จได้อย่างมีคุณภาพ

ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเพลิดเพลินในการทำงานจะผ่านเวลาในการทำงานอย่างรวดเร็ว มีความต้องการทำงานนั้นอีกอย่างไม่รู้เบื่อ มีความสนุกสนานในการเผชิญปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ของงานได้ทุกกระบวนงาน มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและการพัฒนางาน

เราจะมีความเพลิดเพลินในการทำงานได้ด้วยการมีท่าทีต่อสิ่งต่างๆ อย่างเข้าใจในความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆ อย่างที่มันเป็นอยู่ ในที่นี้ใคร่ขอเสนอท่าทีต่อสิ่งต่างๆ ที่ทำให้ทำงานได้เพลิดเพลินสักห้าประการ เป็นสูตรสู่ความเพลิดเพลินในการทำงาน

ประการแรก ท่าทีต่อโลกตามที่เป็นอยู่ ประการที่สอง ท่าทีต่อความเป็นธรรมดาของสิ่งต่างๆ ประการที่สาม ท่าทีต่องานตามที่งานควรเป็น ประการที่สี่ ท่าทีต่อเพื่อนร่วมงาน และประการสุดท้าย ท่าทีต่อคำพูด หรือความเห็นของผู้อื่นในสังคม

หรือสรุปง่ายๆ คือ เห็นโลกตามจริง ทุกสิ่งธรรมดา งานพาชีวิต มุ่งมิตรมากมาย หลากหลายวิจารณ์

ความเพลิดเพลินในการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่สร้างได้ ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานก็เป็นสิ่งที่สร้างได้เช่นเดียวกัน ถ้าเรามีความเชื่อมั่น มุ่งมั่นพยายามด้วยสติปัญญาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นไปเพื่อตัวเราเองที่ดี และส่งผลต่อสังคมที่ดีต่อไปด้วย สงครามและความทุกข์ในใจเราจะสงบลง ความเบื่อหน่ายจะหมดไปมีแต่ความเพลิดเพลินในใจ ความสุขเป็นที่หวังได้ทั้งในวันนี้และวันต่อๆ ไป

ขอให้มีความเพลิดเพลินในการทำงานทุกคนครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น