วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

มดน้อย

เพื่อความสะดวกในการชม โปรดกดเค่รื่องหมายลูกศรด้านซ้ายมือ frame ด้านข้างจะยุบลง และจะอ่านได้สะดวกครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าจะตั้งค่าเริ่มต้นให้ปิด frame ด้านข้างได้อย่างไร


Download file PDF 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น