วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เป้าหมายของชีวิต

วันเวลาล่วงไป ชีวิตมีเหลือน้อยลงทุกที

(ถ่ายวัน ที่ 28 ก.ย. 55 วันส่งพี่กลับบ้าน กฟผ.)
เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตคือความตาย

แต่ระหว่างทางสู่ความตายนั้น

เรายังคงตั้งเป้าหมายได้เป็นรายวัน รายเดือน รายปี

ตามภาระที่ต้องดำเนินไป


เราต้องทบทวนชีวิตทุกวันไปเพื่อพัฒนาให้เข้าใกล้

เป้าหมายของเราในทุกวัน


เราต้องปรับเป้าหมายของเราเมื่อสถานการณ์เปลี่ยน

เปลี่ยนไปมากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้

และไม่สามารถควบคุมได้ หรือไม่สามารถเผชิญได้

ด้วยวิธีคิดแบบเก่าๆ


ตั้งเป้าหมาย ทำไปๆ อย่างไม่ละวาง

ตรวจติดตาม บนเหตุผลและความรู้สึก

สร้างความสมดุลทุกขณะจิต

สมดุลระหว่าง เหตุผล และ ความรู้สึก

ผ่อนคลายจากความบีบคั้น


ชีวิตจึงเดินทางไปสู่เป้าหมายอย่างมีความหมาย


ด้วยสมดุลและผ่อนคลาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น