วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ถึงบ้านแล้ว

วันนี้ได้รับรูปถ่ายจากคุณประพันธ์ ผู้มาส่งและบันทึกภาพเป็นที่ระลึกไว้


ที่ห้องพักโล่งและของกลุ่มสุดท้าย
ออกจากนนทบุรี เมื่อ 8.00 น. โดยประมาณ
นอกจากคุณประพันธ์แล้ว คุณวิบูลย์ยังกรุณามาส่ง(ช่วยขนของ)


ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ ประมาณ 17.00 น 29 ก.ย. 55


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น