วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รักกันไว้นะจ๊ะ

อุทิศแด่ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณฐะปะนีย์ นาครทรรพ 

ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
สาขาวรรณศิลป์(ร้อยแก้วร้อยกรอง) พุทธศักราช ๒๕๓๕
ชาตะ ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๖๔ มะตะ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
ขอบคุณรูปภาพจาก
http://www.m-culture.go.th/ckfinder/userfiles/images/PR/w9340825-0.jpg
กลอนดอกสร้อย
บ้านเอ๋ยบ้านเมือง

โกรธหรือเคืองเรื่องไหนในชีวิต
ขุ่นเคืองแค้นผู้ใดในดวงจิต

ถูกหรือผิดถกเถียงเพียงต่างเชื่อ
ออกจากกรอบกำหนดบทแนวคิด

เปิดดวงจิตเปลือยใจไม่ให้เหลือ
นอบน้อมให้ทุกคนไม่คลุมเครือ

เปิดที่เพื่อให้ไทยร่วมใจเอยต่างเอ๋ยต่างคิด

ต่างจิตต่างใจในทุกหน
ไร้เงื่อนไขเชื่อมใจได้ทุกคน

เดินอยู่บนบาทวิถีที่ปลอดภัย
ยอมรับฟังพลั้งบ้างเปิดทางให้

ด้วยดวงใจใสซื่อทุกสมัย
ดวงจิตมุ่งเมตตาพาอภัย

เชื่อมใจไทยให้ลูกหลานเบิกบานเอย


ด้วยจิตนอบน้อม
ทิพย์ พัชน์ศรี

เด็กที่เคยอยู่ข้างบ้านท่านในซอยสีฟ้า(พหลโยธินซอย 9)
ผมประทับใจในลำนำธรรมรสและบทความธรรม 100 บท
ท่านประพันธ์เป็นกลอนดอกสร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น