วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ชีวิตกับคำถาม

เราสังเกต ไม่เข้าใจ และสงสัย คำถามเกิดขึ้น
เราพบเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ไม่เข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร คำถามเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ทำให้ใครเสียหายบ้าง มันมีอะไรทำให้เกิดขึ้นอย่างนั้น ปัจจัยอย่างไรทำให้เกิดขึ้นอย่างนั้น เราจะป้องกันมันได้อย่างไร ผู้คนรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น ผลกระทบนั้นจะแผ่กว้างและอยู่ยืนยาวไหม และอื่นๆอีกมากมาย
คำถามเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจ ความสงสัยหรือ
คำถามเกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆ หลายประการ และส่วนหนึ่งคือมันไม่เป็นไปดั่งที่เราคาดการณ์ไว้ มันไม่เป็นไปตามที่เราอยากจะให้เป็น
คำถามเกิดขึ้นจากการยึดโยงบางสิ่งบางอย่าง และสิ่งที่ยึดโยงนั้นปรากฏความไม่เป็นจริง ไม่ดี ไม่งาม สิ่งที่ยึดโยงสั่นคลอน
เราไม่ตั้งคำถามได้ไหม เราเพียงมีชีวิตอยู่เชื่อในความเป็นธรรมดาของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป
เราไม่ตั้งคำถามได้ไหม ก็เป็นคำถามอีกเช่นกัน
คำถามกับชีวิต
ถ้อยคำที่ถามไม่สร้างการกระทำในชีวิต
ความคิดจากถ้อยคำนั้น ไม่สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตได้งอกงาม
เพียงรู้สึกตัวอยู่ก็มีชีวิตอันสมบูรณ์แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น