วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พื้นที่ชีวิต

รายการ พื้นที่ชีวิต เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีคำถามว่า

คำถาม
ประโยชน์ที่คุณได้รับจากความรู้สึกตัว
คำนำ
ผมตอบตัวเองได้ว่าความรู้สึกตัวเป็นประโยชน์ในความรู้สึกตัวนั้นอยู่แล้ว ตัวเป็นที่อยู่ของใจ เมื่อใจรู้ว่าตัว(กาย)เป็นอย่างไร รู้สึกตัว(รู้สึกกาย)ด้วยอายะตะนะทั้ง ๖ ใจจะรักษาตัว(กาย)ไว้ในที่ปลอดภัย(รักษาสุขภาพ) เพื่อให้มีที่อยู่อาศัย เมื่อกายเคลื่อนไหวใจหยุดนิ่ง กำลังกายมาจากเคลื่อนไหว กำลังใจมาจากความหยุดนิ่ง
คำตอบ
ถ้าจะให้ตอบคุณว่าประโยชน์ที่ผมได้รับจากความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรผมตอบได้ว่าเมื่ออยู่กับความรู้สึกตัว(กาย) ผมพ้นจากรู้คิด(จิต)และรู้เจ็บ(ใจ) อยู่กับความรู้สึกตัวผมไม่ปรุงแต่ง ทุกข์ไม่ครอบงำ สุขไม่หนุนเสริม ธรรมดาเป็นอยู่เช่นนั้นเอง
จบคำตอบครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น