วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ปัจเจกชนกับคุณค่าของคน

ปัจเจกชน คนเดียวดายสร้างคุณค่าจากการฝึกตน เมื่อฝึกจึงมีคุณค่า แต่เป็นไปในวงแคบเฉพาะตน หากจะต้องมีการกระจายคุณค่า ฝึกมาเท่าใดหากไม่มีจิตเมตตา คงไม่มีการแพร่กระจายออกไปในวงกว้าง การเแพร่กระจาย ต้องอาศัยผู้อื่น ให้และรับ คุณค่าจะเพิ่มพูนได้โดยความสัมพันธ์
เมตตาเป็นฐานของการเชื่อมต่อ คุณค่าจึงสนองต่อชีวิตและองค์กรด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น