วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๒

กรองดวงใจ ด้วยธรรม นำความดี
นบพระศรี รัตนตรัย ตั้งใจมั่น
สรรสิ่งเป็น ปัญญา พาคืนวัน
ให้สุขสันต์ วันปีใหม่ ไปทุกกาล
ขออำนาจ สุจริต พิชิตคด
ขออดทน ทำลาย หายเกียจคร้าน
ขออ่อนน้อม นุ่มนวล ชนะมาร
ขอประสาน สามัคคี หมู่มีสุข
ปีเดือนวัน ผันผ่าน ธรรมดา
ความรักพา สัมพันธ์ สรรค์สนุก
ความรู้พา ผองเพื่อน ผ่านพ้นทุกข์
เร่งรุกรุด แลกเปลี่ยน แล้วเรียนรู้
ทบทวนตน บนใจ ใสสว่าง
เปิดหนทาง เปิดใจ ได้เปิดหู
เปิดตาแล้ว เปิดปาก ลองทำดู
ด้วยมือคู่ ควบสมอง ตรองพิจารณา
จึงปีใหม่ ให้เพื่อน พวกน้องพี่
สบสิ่งดี ด้วยตน ทุกคนหนา
ไร้ทุกขะ ภยะ และโรคา
สุขอุรา อารมณ์ดี ทุกปีเทอญ

ด้วยจิตน้อมน้อม
ทิพย์ พัชน์ศรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น