วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ฝันถึงแม่อีกครั้ง 14 ธันวาคม 2551

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 14 ธันวาคม 2551 ผมได้ฝันถึงแม่อีกครั้ง
ผมได้สวดมนต์ และอุทิศส่วนบุญกุศลที่มี ที่ได้ทำแล้ว ในปัจจุบัน และอดีต
ให้แก่ แม่ พ่อ พ่อเทพ คุณลุงวงศ์ คุณป้านอม ทุกคืน ท่าน ทั้งห้ามีพระคุณมาก
มีพระคุณที่ได้ให้กำเนิด เลี้ยงดู ให้การศึกษา จนผมมีวันนี้ในปัจจุบันได้
ผมทำบุญทุกครั้งจะได้อุทิศให้ท่านทั้งห้าทุกครั้งไป
ด้วยเดขะผลบุญแห่งการนอบน้อมนี้
ขอให้เป็นกำลังเป็นปัจจัย
ส่งให้ผมได้ทำความดีต่อไปด้วยเทอญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น