วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

สวัสดีปีใหม่ 2551

สวัสดี ปีใหม่ ใจเกษม
ปลื้มปรีด์เปรม เอมอิ่ม ยิ้มเสมอ
ได้เรียนรู้ รับให้ ได้พรากเจอ
รู้เสนอ รับสนอง ของคู่กัน

จึงตั้งจิต อธิษฐาน ผ่านความจริง
สรรพสิ่ง ล้วนเปลี่ยน ล้วนเวียนผัน
สัจจะคง ดำรง ตั้งตรงมั่น
รู้เท่าทัน โลกย์ธรรม ที่ค้ำจุน

จาคะให้ อย่างไม่ ติดยึดถือ
เกื้อกูลคือ ความดี ที่อุดหนุน
ปัญญาแยก ผิดถูก ที่มีคุณ
จัดสมดุล สัมพันธ์ กลั่นชีวี

อุปสมะ สงบ จิตนบนอบ
อ่อนโยน ตอบสรรพ สิ่งสร้างวิถี
ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับสิ่งดี
มีชีวี ดีเพื่อ เอื้อเฟื้อกัน

ด้วยเดชะ พระรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใดใด ในสรวงสวรรค์
พร้อมแรง แห่งความดี บรรจบพลัน
จงบันดาล ดลให้ ใจเกษมเอย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น