วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ให้และรับ

ชีวิตส่วนมากเริ่มต้นด้วยการรับ เป็นการรับจากบุพพการี ผู้ให้ก่อน
ท่ามกลางความเป็นไปของชีวิต เราอยู่บนเส้นทางของการให้และรับเสมอ
รับเพื่อสร้างกำลัง มีกำลังแล้ว เป็นผู้ให้บ้างในภายภาคหน้า จากรุ่นสู่รุ่น มนุษย์สืบทอดกันมาด้วยความสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลสร้างสรรค์ หรือเบียดเบียนทำร้าย ตามแต่สิ่งที่ทำแล้วและสิ่งที่ได้เลือกระทำจะพาไป
ชีวิตการทำงานเป็นเช่นเดียวกับชีวิตในสังคม เมื่อเราถือกำเนิดในองค์กร ผู้ทำงานรุ่นแล้วรุ่นเล่า หมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายกันอยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใด เล็กหรือใหญ่ อายุเท่าใด ใหม่หรือเก่า ทำงานด้วยเครื่องจักร หรือใช้แรงงานเป็นหลัก มีเทคโนโลยีล้ำสมัยหรือล้าสมัย
คนผู้ทำงานย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนผลัดเพื่อยังความยั่งยืนในองค์กร การหมุนเวียนเข้าออกย่อมมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลสร้างสรรค์ หรือเบียดเบียนทำร้าย ตามแต่ผู้ทำงานนั้นได้กระทำแล้วหรือเลือกกระทำจะพาไป
พี่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า ได้ตัดสินใจแล้วจะยุติชีวิตการทำงานกับองค์กรใหญ่แห่งหนึ่ง โดยเลือกรับค่าตอบแทนที่พี่พิจารณาแล้วว่าคุ้มค่าเขามีเวลาอีกสามปีจะเกษียณอายุราชการ เขาไม่ได้ทำงานในสิ่งที่ชอบ และไม่ชอบงานที่ต้องทำในปัจจุบัน เมื่อองค์กรเปิดทางให้เกษียณอายุก่อนได้ เขาเห็นว่าเป็นการดีที่หลายฝ่ายจะได้ประโยชน์
เขาได้รับค่าตอบแทนอย่างคุ้มค่า กับสิ่งที่ได้ทำให้กับองค์กรแล้ว และองค์กรจะได้อัตราว่าง ซึ่งสามารถนำไปสรรหาผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่มีอายุน้อย มีความกระตือรือล้นในการทำงาน มาทำงานเพิ่มได้
น้องๆที่ทำงานด้วยจะได้ขยับเลื่อนตำแหน่งมาแทนที่ นำความก้าวหน้ามาสู่ทุกคน
บางคนเลือกที่จะอยู่ต่อไปเพื่อทำงานให้กับองค์กร
บางคนเลือกที่จะออกไปไปเพื่อรับจากองค์กร
ไม่มีการรับโดยฝ่ายเดียว หรือการให้โดยฝ่ายเดียว
ชีวิตเป็นความสัมพันธ์ เกื้อกูลสร้างสรรค์ หรือเบียดเบียนทำร้าย แล้วแต่การกระทำนำไป
โลกยังคงสดใสอยู่เสมอทั้งผู้ให้และผู้รับย่อมเติบโตไปด้วยกันบนเส้นทางแห่งชีวิต
ด้วยจิตนอบน้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น