วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ไม่ได้คิด เพียงแค่รู้สึก

ช่วงนี้รัฐธรรมนูญที่จะปกครองเราต่อไปเป็นกฏหมายสูงสุดร่างเสร็จแล้วรอกระบวนการต่อไป

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ) (22 ส.ค. 2558)
http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution/download/article/article_20150824155735.pdf

คิดอย่างไรกับรัฐธรรมนูญ 58
ไม่ได้คิดอะไร แต่รู้สึกได้ รู้สึกตามภาพที่ปรากฏในใจนี่แหละ


คงไม่มีความผิดนะเพราะเป็นแค่ความรู้สึก ไม่ใช่ความคิด

1 ความคิดเห็น:

 1. มีคนให้ความเห็นไว้มากมาย

  ′สิริพรรณ นกสวน สวัสดี′: ทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ 2558 และข้อสังเกตบางประการ
  http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1429425442
  วันที่ 18 เม.ย. รศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่มีผลงานวิจัยและสอนในวิชาการเมืองเปรียบเทียบ โดยเฉพาะในประเด็นการเลือกตั้งและพรรคการเมืองมาอย่างยาวนาน ได้แสดงความคิดเห็นถึงร่างรัฐธรรมนูญ 2558

  ยังมีอีกมาก
  สรรพสิ่งไม่มีที่ไร้ประโยชน์ แต่บางครั้งสร้างประโยชน์ให้กับส่วนมาหรือส่วนน้อย

  ตอบลบ