วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ธรรมะจากหลวงพ่อ

วัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นนิโรคันตราย 24 ต.ค. 38

พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด ได้แสดงธรรมครั้งสุดท้ายด้วยการละสังขารไปเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 สิริรวมอายุ 91 ปี 7 เดือน 12 วัน อายุพรรษา 71 ปี กับ 7 วัน
ชราธัมโมมหิ  ชะรัง อะนะติโต
เรามีความแก่เป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้
พะยาธิธัมโมมหิ  พะยาธิง  อะนะตีโต
เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้
มะระณะธัมโมมหิ  มะระณัง  อะนะตีโต
เรามีความตายเป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้
สัพเพหิ  เม  ปิเยหิ  มะนาเปหิ  นานาภาโว  วินาภาโว
เราจักพลัดพรากจากของที่รัก ของชอบใจทั้งหลาย
กัมมัสสะโกมหิ  กัมมะทายาโท
เรามีกรรมเป็นของๆตน  เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
กัมมะโยนิ   กัมมะพันธุ
เรามีกรรมเป็นแดนเกิด  เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์
กัมมะปะฏิสะระโน   ยัง กัมมัง กะริสสามิ
เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย  เราทำกรรมอันใดไว้
กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา
เป็นกรรมดีก็ตาม  เป็นกรรมชั่วก็ตาม
ตัสสะ  ทายาโท  ภะวิสสามิ
เราจักต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น
เอวัง  อัมเหหิ  อะภิณหัง  ปัจจะเวกขิตัพพัง
เราทั้งหลายพึงพิจารณาเนืองๆอย่างนี้แล.
ธรรมชาติของการเกิดสิ้นสุดเมื่อตาย เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นของธรรมดา หลวงพ่อ เกิด แก่ เจ็บแล้วก็ตายธรรมดาแห่งธรรมชาติ 
ระหว่างความเกิด ถึงความตาย เป็นฟากฝั่งที่เราข้ามกันนะครับ ข้ามจากฝั่งเกิดมาสู่ฝั่งตาย ระหว่างทางนั้นคือแก่และเจ็บ มันสวยงามด้วยความรัก ห่วงใย สานถักทอ ทุกขณะก็จะผ่านไปอย่างง่ายดาย
แต่หากเราผ่านด้วยความเกลียดชัง ลำเอียง ผลักใส ทุกขณะจะผ่านไปอย่างยากลำบาก 
รัก ห่วงใย มากจากเมตตา เป็นเบื้องต้น กรุณา มุทิตา ในท่ามกลาง และอุเบกขาเป็นที่สุด
มันเกิดจากความเปราะบาง และความละอายที่จะสรรค์สร้าง ตัวตนที่แท้ ที่เข้าใจความเปราะบางและความละอายอันนำไปสู่ รัก ห่วงใย ที่สานถักทอ
เห็นธรรมที่แสดงแล้วภาวนาคำที่หลวงพ่อใช้บริกรรมไว้นะครับ
คาถาที่หลวงพ่อคูณใช้บริกรรมเวลานั่งสมาธิ
เวลาหายใจเข้า ให้บริกรรมว่า ตาย
เวลาหายใจออก ให้บริกรรมว่า แน่
เป็น ตายแน่... ตายแน่... ตายแน่ ไปเรื่อย ๆ จะรู้สึกสบาย จิตสงบ
ศึกษาประวัติหลวงพ่อได้ตาม Link ต่อไปนี้ครับ
วิกิพีเดีย สารานุกรรมเสรี
ไทยรัฐออนไลน์
Scoop M Thai

วิกิพีเดีย มีรูปไม่มากนัก ไทยรัฐ และ Scoop M Thai มีรูปให้ดูบ้างครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น