วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดวงกับชีวิต เหตุแห่งการค้นหา

คำทำนายหมอทรัพย์สวนพลู จากมติชน ออนไลน์

เมื่อติดยึดกับสิ่งภายนอก เราก็เป็นไปตามดวงของเรานั้นเอง เมื่อเราฝึกฝนจนเข้าใจแล้วเป็นอยู่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ไม่ประมาทมีสติควบคุม มีความระวังทำศึลให้บริสุทธิ์ และฝึกฝนตนเองเรียนรู้อยู่เสมอ

พยายามหาคาถามาท่อง จึงเข้าไปค้นหาข้อความในที่ต่างๆ จนในที่สุดก็พบใน http://www.84000.org
ได้ข้อความมาดังนี้

จาก อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒
คาถาที่หมอทรัพย์ฯ แนะนำให้ท่องคือ "ปพฺพตฏฺโฐว ภุมฺมฏฺเฐ ธีโร พาเล อเวกฺขติ." อ่านว่า ปัพพะตัฏ โฐวะ ภุมมัฏเฐโร พาเล อเวกขะติ แปลว่า ปราชญ์ย่อมพิจารณาเห็นคนพาลทั้งหลายได้ เหมือนคนผู้ยืนอยู่บนยอดเขา มองเห็นชนผู้ยืนอยู่บนพื้นดินได้ฉะนััน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น