วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ

วันที่ ๓๑ ดุลาคม ๒๕๕๔ เดินทางออกจาก สนก. กฟผ. เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อเดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริฯ ซึ่ง กฟผ. ร่วมสนองพระราชดำริด้วย เปิดงานวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ผู้คนจากหลายเขื่อนมาร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการ และนำน้ำสมุนไพรมาแจก
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้ร่วมจัดงานหลายคนกลับไปแล้ว มีชาวต่างชาติมาชมคณะใหญ่ มาถึงสองครั้งครั้งแรกมาเองสองคน ครั้งหลังนำอาจารย์ต่างชาติเหมือนกันมาด้วย ได้พูดถึงการผลิตไฟฟ้าให้ เขาฟังเป็นภาษาอังกฤษ แต่เรื่องแมลงและพืช พูดไม่ออก ได้แต่ใช้ภาษาใบ้และชี้ให้ดู
ตอนเย็นมีผู้คนมาหลากหลายมาก ชาวเขื่อนจุฬาภรณ์ แจกน้ำอย่างไม่เห็นดเหนื่อย และยังเตรียมต้มน้ำดอกอัญชัญไว้บริการในวันสุดท้ายด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น