วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ความเหงา ว้าเหว่ ไม่ทำร้ายคน

วันนี้ แม้นัดทั้งหลายผ่านไปอย่างไร้การติดต่อ ชีวิตก็ไม่เหงา มีกายเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน คนต่างคนย่อมมีภาระที่ต้องทำ ความเข้าใจทำให้ไม่เหงา เมื่อไม่เหงาก็ไม่ว้าเหว่
แม้เหงา หรือว้าเหว่ ก็ไม่จำเป็นต้องทำร้ายใคร เมื่อมีกายเป็นมิตร และมีจิตเป็นเพื่อน ด้วยจิตนอบน้อม ขอบคุณพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

(บางส่วนของ หนังสือ มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน)
ข้อเขียนของท่านพระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล โปรดศึกษา

ดังนั้น ชีวิตยังดำเนินไปตามภาระแห่งตน


ด้วยจิตนอบน้อม
ตุ๊ดตู่ ร่าเริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น