วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

เจ้าและโจร

...เมื่อสำเร็จ พูดอะไร ให้น่ารัก
หากล้มเหลว จักพูด สิ่งใดได้
โลกย์จะนับ รับเธอ ผู้ยิ่งใหญ่
คนเล็กๆ ไม่มี ที่หยัดยืน

... ยังมีต่อ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น