วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

บนเส้นทางแห่งการแสวงหา

บนรถทัวร์ บขส.เราเดินทางกลับ กทม.โดยรถของ บขส. 999 24 ที่นั่ง ลอง post ข้อความบนรถดูสักครั้ง เพราะวันนี้ได้นั่งคนเดียว เป็นอะไรที่สบายดีมาก ที่ไม่มีใครเลือกนั่งกับเรา
เดินทางจากพัทยาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลายคน บนเส้นทางแสวงหาเราและเขา เชื่อมกันและกันบนความสัมพันธ์ที่มี เป็นสิ่งทีทุกคนแสวงหากันอย่างหวังจะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
บางครั้งความมั่นใจของคนต้องใช้เวลาที่จะสร้าง มีโอกาส มีปัจจัยจหลายอย่าง เราเดินทางทั้งชีวิต บางครั้งมั่นใจบางครั่งไม่มั่นใจ บางทีต้องถามตนเองว่าทำไมต้องมั่นใจหรือไม่มั่นใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น